Ο ιστότοπός μας

Πληροφορίες

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ο ιστότοπος e-horeca.biz είναι ένας θεματικός δικτυακός τόπος, δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης, παρέχοντας γρήγορη, αξιόπιστη ,αποτελεσματική και οικονομική ενημέρωση για την ύπαρξη και το κόστος των τροφίμων ,ποτών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις του κλάδου HORECA.

Το όραμά μας

Το όραμα του ιστότοπου e-horeca.biz είναι, να γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς HORECA, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξής τους.

Η πολιτική μας

 Αποτελεσματική εστίαση σε ομάδες στόχους (target groups) επιτυνχάνοντας έναν – προς- έναν (one to one) marketing, ώστε η προσπέλαση των χρηστών στα παρουσιαζόμενα προϊόντα, να είναι αποτελεσματική και αποδοτική.
Άνετη παραγωγή, διανομή και συντήρηση όλων των παρεχομένων στοιχείων.
Ταχύτητα φόρτωσης στοιχείων, δημιουργώντας λιτό αλλά ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον πλοήγησης.
Εστίαση marketing στον εμφανιζόμενο.
Ασφάλεια και διασφάλιση απορρήτου.